„Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.“ Henry Ford
„Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.“ Henry Ford
„Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.“ Henry Ford
 

O nás

 

Software developers podporuje spolupráci jednotlivců a dynamicky se rozvíjejících firem ve světě IT. Rádi bychom hráli klíčovou roli v úspěchu společností na trhu a od základů transformovali způsob myšlení a spolupráce.

Klub je pro lidi, kteří se chtějí vzájemně vzdělávat, sdílet znalosti, učit se ze zkušeností druhých a především spolupracovat za účelem technologického pokroku a dosažení cílů.

VIZE

Propojení aktivních lidí, kteří se s oblibou zabývají informačními technologiemi, s cílem zvýšení atraktivity celého IT oboru.

MISE

Zprůhlednění světa informačních technologií pro profesionály z jiných podnikatelských oblastí se zaměřením zejména na vývoj a využití softwaru.

 
 

Proč být členem

 

Zorganizujeme pro vás pravidelná setkání s lidmi na stejné úrovni, kdy můžete probrat co se vám povedlo / nepovedlo, co plánujete a s čím potřebujete pomoci

Každé setkání je zaměřené na jiné téma.

Máte možnost vzájemné motivace k rozvoji své osobnosti i businessu.

Dosáhnete vzájemné podpory a součinnosti.

Velká příležitost k ponaučení se z cizích chyb - neopakování slepých uliček.

Pravidelnou účastí na setkáních je velice pravděpodobné nalézt správného partnera.

Připravíme pro vás akce neformálního charakteru pro lepší navázání vztahů.

První účast na meetingu vás nic nestojí.

 
 

Poslání a hodnoty klubu

 

I v dnešní době je možné potkávat aktivní lidi se zdravým optimismem, kteří hledají společenství spřízněných nadšenců pro rozvoj nejen své osobnosti, ale i své firmy a kolegů.

Pojďme zatraktivnit společnými silami IT obor, jenž se na trhu zhoršuje v důsledku přemíry poptávky. Naším posláním je, aby se kontinuálně zvyšovala kvalita poskytovaných IT služeb, resp. IT odborníků a vedení firem.

Inkubátorem nápadů na zlepšení stávajícího stavu a sdílením dobrých i špatných zkušeností může být právě společná a pravidelná setkávání.

Jestli máte zájem (myslíme skutečný zájem) rozpohybovat kvalitní IT myšlenky/produkty a nenechávat si své idee jen pro sebe, klub Software developers vás může posunout o krok dál.

 
 

KODEX

 

Respektuji Poslání a hodnoty Software Developers.

Mám zájem budovat přátelské prostředí, ne ho bourat - narušovat?

Jsem obezřetný v kritice a nešetřím chválou.

Jsem ochoten přijmout kritiku.

Jsem otevřený sebezdokonalování.

Tím, že pomáhám jiným, vkládám kapitál, který se mi jinými cestami vrátí.

Jsem tolerantní k názorům jiných.

Privátní obchodní zájmy nepovyšuji nad zájmy klubu a jejich členů.

Dobíráním se pravdy jsem na cestě k moudrosti.

Hájím zájmy klubu, stejně tak jako Klub je mým útočištěm a hájí zájmy moje.

Jsem zdrojem a aktivní součástí pozitivní klubové energie.